Overslaan en naar de inhoud gaan

Impact van de oorlog in Oekraïne op contracten: Publicatie van aanbevelingen in overheidsopdrachten

overheidsopdrachten

De problematiek van de prijsstijgingen en hun impact op de lopende en de nieuwe opdrachten baart veel aannemers zorgen. Vele overheden weten ook niet hoe zij kunnen en mogen reageren op de situatie.

Op verzoek van de Confederatie Bouw werd de materie aangekaart binnen de federale commissie overheidsopdrachten.

De aanbevelingen die vorige maandag werden gepubliceerd op de website van www.publicprocurement.be beogen tot een oplossing te komen om de continuïteit van de opdracht te vrijwaren, alsook de gezondheid van de economie. Daarnaast wordt het belang benadrukt om ook de onderaannemers correct te vergoeden.

De Confederatie Bouw is tevreden dat op een pragmatische manier eerste pistes worden aangereikt om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op te vangen. De bedoeling is wel om de aanbevelingen later nog verder aan te vullen en waar nodig te preciseren, in functie van de evolutie van de toestand.