Overslaan en naar de inhoud gaan

Impact van de klimaattransitie op de werkgelegenheid en de vaardigheden in België

Klimaattransitie

Volgens een recent rapport van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal de klimaattransitie een positieve impact hebben op de werkgelegenheid in België, met een verwacht percentage dat het hoogst is in de Europese Unie tegen 2030 (1 tot 2%). In de bouw, die een sleutelactor bij deze transitie is, zal de werkgelegenheid het sterkst stijgen (+12%) naast de dienstensector.

Om deze impact te maximaliseren, is het echter essentieel om een gunstig kader op te zetten, de vaardigheden van werknemers te versterken en opleidingsprogramma's aan te passen. De bouwsector kan een drijvende kracht achter deze transitie zijn door te zorgen voor meer bewustwording en opleiding en door te investeren in duurzame technologieën.