Overslaan en naar de inhoud gaan

Impact van de EU-sancties tegen Rusland op overheidsdrachten

sancties

Aandacht voor verbod van onderaanneming aan ondernemingen die banden hebben met Rusland.

Een van de sanctiemaatregelen waartoe de Europese Raad heeft besloten, heeft betrekking op overheidsopdrachten. De EU verbiedt de gunning of voortzetting van een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst met een ondernemer die banden heeft met Rusland.

Het verbod geldt voor alle opdrachten die vanaf 9 april 2022 worden gegund. Voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten die vóór die datum werden gegund, mogen de prestaties echter worden voortgezet tot 10 oktober 2022.

Het verbod geldt ook voor onderaannemingscontracten.

De volgende personen worden beschouwd als ondernemers die een band hebben met Rusland:

  1. een Russische onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;
  2. een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt 1), of
  3. een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt 1) of 2).

Wanneer u met buitenlandse onderaannemers wil werken is het dan ook aangeraden deze vooraf grondig door te lichten.