Overslaan en naar de inhoud gaan

I-waarde maart: 12 808

i-waarde

Het indexcijfer van de bouwmaterialen, de I-waarde, heeft de 12 000 grens overschreden en bedraagt in maart 12 808 punten. 

Dit is een stijging met 14% tegenover de maand februari. In maart zijn de waarden van staal zeer sterk gestegen (+35,4%), gevolgd door de koolwaterstoffen met een stijging van 11,3%. Ook  de waarden van de non-ferro metalen en de producten zand en grind namen met meer dan 8% toe (respectievelijk 8,9% en 8,4%). De cement en cementproducten groeiden in maart het minst (0,8%).
 
De index K2 voor betonverhardingen in de wegenbouw steeg in maart met 7,1% tegenover februari en bedraagt 4.637 punten.
 
De indexen I en K2 van april zullen vanaf 13 mei beschikbaar zijn op onze website. De index I2021 van maart zal op 4 mei beschikbaar gesteld worden door de FOD Economie.
 
Deze indexen worden o.a. met de S-waarde gebruikt voor het berekenen van herzieningsformules die prijsverschillen opvangt tussen het afsluiten van het contract en het begin van de werken en dit voor zowel openbare aanbestedingen als ook in privécontracten.