Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoogste inflatie in 40 jaar: impact op lonen in de bouw is gigantisch

inflatie

De inflatie stijgt in mei van 8,31% naar 8,97%. Ze bereikt daarmee het hoogste niveau sinds augustus 1982, toen de inflatie uitkwam op 9,02%. De hoge inflatie deze maand is, zoals in de afgelopen maanden, voor een groot deel  te wijten aan de hoge energieprijzen. Daarnaast is ook de inflatie van voeding de laatste maanden sterk gestegen.

Voor de lonen in de bouw betekent dat dat we de indexprognoses nogmaals naar boven moeten bijstellen. Concreet zal de trimestriële indexering in het PC 124 op 1 juli nu op 2,42% uitkomen. De totale indexering over de 4 kwartalen van 2022 zou tegen de 8% aanleunen (namelijk 7,95% bedragen). Wat het PC 149.01 betreft, is er sprake van een jaarlijkse indexering en die zal pas op 1 januari 2023 doorgevoerd worden. Deze indexering wordt nu al geraamd op 7,37%.

De Confederatie Bouw vindt het niet meer dan terecht om de werknemers uit de bouw goed te verlonen, maar de druk van de loonindexering begint nu wel zeer stevig toe te nemen en wordt steeds meer als problematisch ervaren door onze aannemers. We mogen niet vergeten dat daarnaast ook de prijzen van bouwmaterialen, net als de energieprijzen, nog altijd enorm hoog liggen. Bovendien is de bouwsector altijd al een sector geweest met lage winstmarges: de rendabiliteit en liquiditeit van onze bouwbedrijven kunnen dergelijke snelle en massale prijsstijgingen dus moeilijk absorberen.

De Confederatie Bouw geeft dan ook aan dat bouwbedrijven deze vele prijsverhogingen geheel of gedeeltelijk moeten doorrekenen aan hun klanten. Een alternatief is er niet. Loonindexering moet volgens de sectorfederatie dan weer enkel gereserveerd worden tot de personen die het echt nodig hebben en dat via een sociale correctie.