Overslaan en naar de inhoud gaan

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht voor de jaarlijkse vakantie

tijdelijke werkloosheid

Net zoals voor het vakantiejaar 2021, heeft de regering beslist om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona ook gelijk te stellen voor het vakantiejaar 2022.

Het koninklijk besluit daartoe is eind december gepubliceerd. Dit betekent dat de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht die een werknemer in 2021 heeft gekend ten gevolge van de coronapandemie gelijkgesteld worden voor de berekening van zijn vakantiegeld en aantal vakantiedagen in 2022. Eenzelfde beslissing is genomen voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht die werknemers hebben gekend ten gevolge van de overstromingen door de slechte weersomstandigheden in juli.

Voor de werkgever brengt dit geen meerkost mee voor de jaarlijkse vakantie van de arbeiders, aangezien de gelijkstelling wordt gedragen door de vakantiefondsen. Voor de bedienden zullen de werkgevers net als vorig jaar een financiële compensatie ontvangen, die in principe in mindering zal komen van de RSZ-bijdragen verschuldigd voor het 2e kwartaal 2022.