Overslaan en naar de inhoud gaan

GEEN bericht van cybercriminelen

Laptop met mailing op het scherm

U kreeg gisteren een mailing om aandacht te vragen voor het seminarie ‘Cyberveilig werken in de bouwsector’ op onze vakbeurs Digital Construction Brussels. Om u erop te wijzen hoe moeilijk het is om echte mails van valse te onderscheiden, hebben we de mailing opgesteld alsof het ging om een poging tot online fraude. Dat was het uiteraard niet.

Wie de link bovenaan de mail aanklikt, komt uit op een advies van Safeonweb. De mailing was in die zin een succes dat u wel degelijk alert reageerde.

We willen u bij deze nogmaals bevestigen dat u zich hoe dan ook geen zorgen hoeft te maken en dat er van een vereiste betaling hoegenaamd geen sprake is. De naam van de ‘cliënt’ is in die zin ook bewust gekozen: “Fictional Payment Solutions”. We hopen uiteraard op uw bezoek aan ons seminarie. Kwestie van uw bedrijf goed te wapenen tegen echte cybercriminelen.