Overslaan en naar de inhoud gaan

FOD Financiën vereenvoudigt de UBO-aangifte

ubo

Zoals gemeld in de BouwFlashes van 6 juli en 18 augustus 2021 moesten ondernemingen uiterlijk op 31 augustus 2021 hun begunstigden in het UBO-register bevestigen evenals de bijgevoegde stavingstukken toevoegen. Het kan gaan om kopieën van de statuten, het aandelenregister, een notariële akte, een aandeelhoudersovereenkomst, etc.

Begin september heeft de FOD Financiën op zijn website gepubliceerd dat informatieplichtigen en hun mandatarissen de mogelijkheid hebben om gewoon te bevestigen via het UBO-register dat de informatie die opgenomen is in het Belgisch Staatsblad adequaat, nauwkeurig en actueel. Zo hoeven ze geen bewijsstukken toe te voegen indien deze reeds beschikbaar zijn in het Belgisch Staatsblad.
 
Voor de Confederatie Bouw eindelijk een stap in de goede richting om iets concreet te doen aan de administratieve rompslomp voor ondernemingen.
 
Noteer tenslotte dat de fiscus heeft laten weten dat er vanaf 1 september 2021 sancties en administratieve boetes zullen opgelegd worden.