Overslaan en naar de inhoud gaan

Fit for 55

fit for 55

In het kader van de Green Deal, die tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen, heeft de Europese Commissie op 14 juli haar wetgevingspakket "Fit for 55" gepubliceerd.

Dit pakket van twaalf wetgevingsvoorstellen heeft tot doel "van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken", aldus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Gebouwen zijn direct of indirect verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het totale energieverbruik in de EU en 36% van de energiegerelateerde broeikasgasemissies. De bouwsector zal derhalve aanzienlijk worden beïnvloed door dit wetgevingspakket, met name door 1) de uitbreiding van de ETS tot emissies van verwarming en koeling van gebouwen, 2) de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie, die onder meer tot doel heeft de renovatieverplichtingen voor openbare gebouwen te versterken, 3) het koolstofaanpassingsmechanisme aan de grens (voor cement, ijzer en staal, en aluminium), en 4) de herziening van de richtlijn inzake hernieuwbare energie.

Deze voorstellen zullen nu door het Parlement en de Raad worden bestudeerd en besproken. In ieder geval zal deze wetgeving voor onze sector zowel kansen als uitdagingen inhouden.