Overslaan en naar de inhoud gaan

Fiscaal voordeel voor overuren

overuren

Er zijn verschillende wijzigingen in de regeling voor fiscaal voordelige overuren aangekondigd. Deze veranderingen vloeien enerzijds voort uit de uitvoering van het Sociaal Akkoord (IPA 2021-2022) en anderzijds uit het sectoraal akkoord dat in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf is gesloten. Binnen de ondernemingen heerst echter wat verwarring over deze kwestie. Daarom is het nuttig even een overzicht te geven en de situatie te verduidelijken.

Als onderdeel van het Sociaal Akkoord (IPA 2021-2022) werd overeengekomen het aantal fiscaal voordelige overuren te verhogen tot 180 uur. Deze verhoging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021 en de voorwaarde dat overuren na het 130e uur moeten worden verricht op een bouwplaats met een elektronische aanwezigheidsregistratie (EARS) is geschrapt. Deze maatregel is opgenomen in de wet van 12 december 2021, die uitvoering geeft aan het Sociaal Akkoord 2021-2022 (IPA).

In het kader van het sectoraal akkoord voor de bouw werd gevraagd dit aantal van 180 uur te verhogen tot 220 uur voor alle bedrijven in de bouwsector en tot 280 uur voor wegenbouwbedrijven en spoorwegactiviteiten. De bepalingen die uitvoering geven aan dit verzoek van de sector zijn opgenomen in de programmawet van 27 december 2021. Ze zijn echter nog niet van toepassing omdat ze pas in werking kunnen treden na voorafgaande goedkeuring door de Europese Commissie. Zodra de Commissie groen licht heeft gegeven, zal bij koninklijk besluit worden bepaald vanaf welke datum ondernemingen van deze maatregel gebruik kunnen maken.