Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietsvergoeding - vrijgesteld bedrag verhoogd

fietsvergoeding

Werkgevers kunnen vanaf dit jaar een iets hogere fietsverhoging toekennen aan hun werknemers voor hun verplaatsingen met de fiets.

Het maximum toegelaten bedrag van de fietsvergoeding dat vrijgesteld is van belastingen en sociale bijdragen is met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar 0,25 euro/km (+0,01 euro/km). De verhoging is het gevolg van de automatische indexering die de FOD Financiën en de RSZ toepassen op de vrijgestelde bedragen.

De verhoging van het vrijgesteld bedrag betekent enkel dat de werkgever de mogelijkheid heeft om een hogere fietsvergoeding toe te kennen. Het houdt geen enkele verplichting in voor de werkgever. De fietsvergoedingen die in toepassing van de sectorale cao’s moeten toegekend worden, blijven ongewijzigd en worden niet automatisch aangepast aan het verhoogde vrijgestelde bedrag. Zo blijft in het PC 124 de verplichte fietsvergoeding bepaald op 0,24 euro/km. Voor de bedienden PC 200 is de vergoeding momenteel nog vastgesteld op 0,10 euro/km. In uitvoering van het sectoraal akkoord van het PC 200, wordt ze naar 0,20 euro/km verhoogd met ingang van 1 juli 2022.