Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietsvergoeding – vrijgesteld bedrag verhoogd

Jonge pendelaar fietst door de stad.

Werkgevers kunnen vanaf dit jaar een iets hogere fietsverhoging toekennen aan hun werknemers voor hun verplaatsingen met de fiets. Het maximum toegelaten bedrag van de fietsvergoeding dat vrijgesteld is van belastingen en sociale bijdragen is met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 0,27 euro/km. De verhoging is het gevolg van de automatische indexering die de FOD Financiën en de RSZ toepassen op de vrijgestelde bedragen.

De verhoging van het vrijgesteld bedrag betekent enkel dat de werkgever de mogelijkheid heeft om een hogere fietsvergoeding toe te kennen. Het houdt geen enkele verplichting in voor de werkgever. De fietsvergoedingen die in toepassing van de sectorale cao’s moeten toegekend worden, blijven ongewijzigd en worden niet automatisch aangepast aan het verhoogde vrijgestelde bedrag. Zo blijft voor de arbeiders van het PC 124 en van het PC 149.01 de verplichte fietsvergoeding bepaald op 0,24 euro/km. Voor de bedienden PC 200 bedraagt de vergoeding 0,20 euro/km sinds 1 juli 2022.