Overslaan en naar de inhoud gaan

Europees Parlement meer dan ooit verdeeld over "Fit for 55"-pakket

fit for 55

De leden van het Europees Parlement die deze week in plenaire vergadering bijeen waren, werd gevraagd zich te buigen over het "Fit for 55"-pakket. Ter herinnering: dit wetgevingspakket, dat afgelopen zomer door de Europese Commissie is ingediend, heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen in vergelijking met het niveau van 1990.

Het merendeel van de teksten waarover de leden van het Europees Parlement moeten stemmen, heeft, soms indirect, betrekking op onze sector:

  • Het Europees Parlement wil de emissies van woongebouwen niet opnemen in het systeem voor de handel in emissierechten, zoals voorgesteld door de Europese Commissie.
  • Het koolstofaanpassingsmechanisme aan de grens moet ervoor zorgen dat de prijs van ingevoerde producten, zoals cement, ijzer, staal of aluminium, evenredig is met hun werkelijke koolstofgehalte. 
  • De leden van het Europees Parlement zullen spreken over de oprichting van een sociaal klimaatfonds om kmo’s en kwetsbare gezinnen te steunen bij de energieomslag. Dit omvat onder meer stimulansen om gebouwen te renoveren en om in gebouwen over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen.
  • Het Europees Parlement zal ook moeten beslissen over het koolstofvrij maken van nieuwe auto's die tegen 2035 worden verkocht.

De leden van het Europees Parlement, meer verdeeld dan ooit, konden het niet eens worden over de ambitie van de regeling voor de handel in emissierechten. Dit heeft geleid tot uitstel van de stemming over de andere teksten.

Als u vragen hebt over het "Fit for 55"-pakket en de gevolgen ervan voor onze sector, kunt u contact opnemen met marie-lorraine.bareth@confederatiebouw.be.