Overslaan en naar de inhoud gaan

Enquête over materialen en conjunctuur

enquete

Leveringsproblemen en prijsstijgingen van materialen zijn nog altijd meer dan ooit actueel in de bouwsector.

Met onze nieuwe enquête willen wij dan ook de recente ontwikkelingen op dit gebied en de economische situatie in kaart brengen, rekening houdend met de gevolgen van de situatie voor de bouwmaterialen en de gevolgen van de overstromingen, die ook een belangrijk actueel thema vormen.

Uw input is zeer belangrijk voor ons, want wij gebruiken de enquêteresultaten in ons lobbywerk bij de verschillende regeringen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de toestand die zich nu voordoet bij de materialen als uitzonderlijk wordt beschouwd zodat u niet als enige voor de stijgende prijzen moet opdraaien. U zal begrijpen dat hoe meer antwoorden we op deze enquête krijgen, des te sterker we in de pers en bij de politiek uw stem kunnen vertolken.

Met 10 minuten van uw tijd helpt u ons dus om uw belangen nog beter te kunnen verdedigen.