Overslaan en naar de inhoud gaan

Eindelijk meer duidelijkheid rond Business Travel Abroad-document voor professionele verplaatsingen vanuit België

Business Travel Abroad

Le Comité de concertation l'avait annoncé le 30 décembre : à partir du 4 janvier, une distinction sera opérée entre les voyages de loisirs et les déplacements purement professionnels à l'étranger sur les Passenger Locator Forms (PLF). Mais, pour prouver que l'objectif du voyage était effectivement d'ordre professionnel, l'employeur belge doit tout d'abord télécharger et remplir un document, le formulaire Business Travel Abroad (BTA).

Sinds maandagmiddag staat deze soort “verklaring op eer”, af te leveren door in ons land gevestigde ondernemingen, effectief online. Belangrijk voor bedrijven die werknemers uitsturen voor opdrachten van langer dan 48 uur in het buitenland en om te vermijden dat deze werknemers bij hun terugkeer (bv. om het weekend bij hun gezin door te brengen), voor 7 dagen in quarantaine zouden moeten.

Hoe werkt het? Als de werkgever het BTA-attest heeft ingevuld, genereert de website van de FOD Economie een 10-cijferige code. Wanneer de werknemer dan bij zijn terugkeer naar ons land, op zijn PLF aanklikt dat het om een professionele verplaatsing gaat, zal hij ter controle dit “certificaatnummer” moeten ingeven.

Naar we vernamen zouden er bij de beoordeling van het PLF naar aanleiding van een reis in het kader van je job, wat minder stringente parameters gelden dan bij plezierreizen, waar quarantaine momenteel ALTIJD verplicht is. Toch zal het gebruik van het BTA, je hier niet “automatisch” van vrijstellen. Als uit het PLF een verhoogd risico blijkt, zul je van het Contactcenter alsnog een sms ontvangen om je te laten testen en in quarantaine te gaan.

Niet voor buitenlandse onderaannemers!
Tijdens de eerste twee dagen dat het BAT-formulier online staat, blijkt dat ook verschillende buitenlandse firma’s het hebben ingevuld, in de overtuiging dat op basis van de noemer “professionele verplaatsing” hun terugkerende werknemers hierdoor niet in quarantaine zouden moeten…

Deze voormiddag werd ons op de betrokken kabinetten bevestigd dat dit geenszins de bedoeling is en het hier om verkeerdelijk gebruik gaat. Het e-document en de betreffende regelgeving die vanaf 4 januari jl. in voege is getreden, zijn bedoeld voor “professionele reizen vanuit België en voor aanwending op de PLF’s van personen die in ons land resideren”. De Frequently Asked Questions op de website van het Crisiscentrum en de informatieve tekst op de sites van FOD Economie en onder meer ook Sciensano, zullen zo snel mogelijk worden aangepast en uitgebreid om meer duidelijkheid te geven en verdere misverstanden te vermijden.

Business Travel Abroad - Formulier