Overslaan en naar de inhoud gaan

Einde verplichte aangifte met betrekking tot telewerk

telewerk

De voorbije maanden was het telewerk opnieuw verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personen bij hen werkzaam, tenzij dit onmogelijk was omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Sinds 18 februari 2022 is telewerk niet langer meer verplicht maar wel sterk aanbevolen en moet ook niet meer worden geregistreerd voor de overheid. Voor maart 2022 en volgende moeten werkgevers dus geen gebruik meer maken van de applicatie 'Corona Telewerkaangifte' op de portaalsite van de sociale zekerheid. Het feit dat het telewerk niet meer moet doorgegeven worden aan de overheid, vormt uiteraard geen beletsel voor de ondernemingen, als zij dit nuttig of opportuun achten voor hun interne organisatie, om het telewerk via een eigen systeem te blijven registreren.