Overslaan en naar de inhoud gaan

De regeling ter bescherming van de klokkenluiders treedt weldra in werking

Man op kantoor is stiekem aan het bellen

In onze Flashes van 9 december 2021, 23 maart 2022 en 5 oktober 2002 werden ondernemingen reeds geïnformeerd over de wet inzake de bescherming van de zgn. “klokkenluiders”die  in aantocht was.

Deze wet beoogt de bescherming van personen die inbreuken melden op o.a. de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, vervoersveiligheid, milieubescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en van belastingfraude en sociale fraude.

Nu de Wet op 15 december 2022 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, zal ze als volgt in werking treden:

  • Voor ondernemingen met 250 of meer werknemers  op 16 februari 2023.
  • Voor ondernemingen tussen 50 en 250 werknemers op 17 december 2023.

Deze nieuwe wet zal voor alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers belangrijke administratieve gevolgen hebben: er moet een meldpunt ingericht worden, meldingsprocedures en opvolging- en remediëringsprocedures moeten ingesteld worden enz.

Het is dus meer dan hoog tijd om te werken aan  het opzetten van de nodige structuren en procedures !