Overslaan en naar de inhoud gaan

De regelgeving ter bescherming van de klokkenluiders komt eraan

Onbekende vrouw telefoneert

In onze Flash van 23 maart 2022 vestigden we reeds uw aandacht op deze nieuwe wetgeving die in voorbereiding is en gevolgen zal hebben voor alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers.

Deze wetgeving heeft tot doel personen te beschermen die inbreuken op een reeks wetsbepalingen melden o.a. betreffende de overheidsopdrachten, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, vervoersveiligheid, milieubescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, belastingfraude en sociale fraude.