Overslaan en naar de inhoud gaan

De impact van de oorlog in Oekraïne op de uitvoering van de overeenkomsten: modelbrieven ter beschikking

modeldocumenten

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de door de Oekraïense president Volodimir Zelenski afgekondigde algemene mobilisatie en de sancties tegen Rusland worden de bouwondernemingen bij de uitvoering van hun contracten geconfronteerd met problemen die de uitvoering bemoeilijken (of zelfs onmogelijk maken), zoals gebrek aan personeel, prijzen van energie en bepaalde materialen, aanvoer van bepaalde materialen.

Deze omstandigheden kunnen een impact hebben op de uitvoeringstermijn en/of op de kosten van de opdracht. In dit geval is het belangrijk om dit zo snel mogelijk aan de klant te melden om een verlenging van de uitvoeringstermijn voor de opdracht aan te vragen en/of om een oplossing te zoeken voor de niet te voorziene stijging van de kosten van de opdracht. Dit geldt zowel bij overheidsopdrachten als bij private opdrachten.

Opgelet

  1. Bij overheidsopdrachten dient u de feiten binnen de 30 dagen te melden evenals een eerste schatting van de impact ervan op de uitvoeringstermijn.
  2. Bij private opdrachten moet gecontroleerd worden of er geen specifieke contractbepalingen zijn.

Het is ook belangrijk om te communiceren met uw onderaannemers die geconfronteerd worden met het plotse en vrijwillige vertrek van gedetacheerde Oekraïense werknemers.

De Confederatie Bouw stelt dan ook een overzicht ter beschikking van de ondernemingen  over de gevolgen van deze oorlog op de uitvoering van de werven. Dit schema wordt vergezeld van modelbrieven en beoogt om zowel de publieke als private opdrachtgevers maar ook de onderaannemers op de hoogte te brengen en te informeren.

Gezien de politieke situatie willen wij benadrukken hoe belangrijk het is dat in overleg naar redelijke oplossingen voor deze uitzonderlijke omstandigheden wordt gezocht. Pas gezond verstand toe en informeer uw bouwpartners regelmatig over de stand van zaken van de werf in kwestie. Het is van essentieel belang tussen de partijen een overeenkomst te sluiten die blijk geeft van solidariteit en waarin de risico's dienovereenkomstig worden verdeeld.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw lokale confederatie of de website van de Confederatie Bouw raadplegen.