Overslaan en naar de inhoud gaan

De I-waarde bedraagt in april 13.460 punten

i-waarde

De I-waarde is in april met 5,1% gestegen, minder uitgesproken dan in maart, toen deze waarde met 14% toenam. De I-waarde bedraagt in april 13.460 punten (tegenover 12 808 punten in maart) en heeft daarmee de 13 000 grens overschreden. 

In april stijgen de waarden van cement en cementproducten (+3,3% tegenover 0,8% in maart) maar ook plastiek (5,4% tegenover 2,9% in maart) sterker dan in maart. De waarden van zand en grind, en hout kenden dan weer een daling met respectievelijk -1,1% en -0,2% . Ook staal steeg deze maand minder sterk (+6% tegenover 35,4% in maart).

De index K2 voor betonverhardingen in de wegenbouw steeg in april met 1,8% tegenover maart en komt op 4.720 punten.

De indexen I en K2 van mei zullen vanaf 16 juni beschikbaar zijn op onze website. De index I2021 van april zal op 1 juni beschikbaar gesteld worden door de FOD Economie.

Deze indexen I en K2 worden o.a. met de S-waarde gebruikt voor het berekenen van herzieningsformules die prijsverschillen opvangt tussen het afsluiten van het contract en het begin van de werken en dit voor zowel openbare aanbestedingen als ook in privécontracten.