Overslaan en naar de inhoud gaan

De bescherming van personen die inbreuken melden, de zogenaamde “klokkenluiders” komt er aan

klokkenluiders

Op 23 oktober 2019 vaardigde Europe een Richtlijn uit inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, de zogenaamde “klokkenluiders”.

Inbreuken kunnen betrekking hebben op de wet op de overheidsopdrachten, productveiligheid, milieubescherming, de persoonlijke levenssfeer etc. Deze Europese richtlijn moet in het Belgisch recht worden omgezet voor 17 december 2021!  België zal deze datum echter niet halen.

Deze nieuwe wet zal voor alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers belangrijke administratieve gevolgen hebben: er moet een meldpunt ingericht worden, meldingsprocedures en opvolging- en remediëringsprocedures moeten ingesteld worden enz.

De inwerkingtreding zal in principe onmiddellijk zijn vanaf de publicatie voor ondernemingen met meer dan 249 werknemers in dienst. Men bereidt zich dus best nu al voor. Ondernemingen met 50 tot 249 werknemers zullen pas vanaf 17 december 2023 aan de nieuwe wet onderworpen worden.