Overslaan en naar de inhoud gaan

De afschaffing van het 6% btw-attest werd goedgekeurd

btw-attest

De wet die het verplichte attest voor de toepassing van 6% btw bij renovatiewerken afschaft en vervangt door een standaardverklaring op de factuur werd eind vorig jaar goedgekeurd en gepubliceerd. Hiermee wordt ingegaan op de vraag van de Confederatie om tot een oplossing te komen voor het zwaar administratief beheer van de attesten.

Vanaf nu kan u renovatiewerken aan private woningen die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief onmiddellijk met 6% btw factureren en krijgt de klant één maand tijd om de factuur te betwisten. De volgende verklaring moet op de factuur vermeld worden:

"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Om bedrijven de nodige tijd te geven om zich aan te passen kan het attest nog gebruikt worden tot 30 juni 2022.