Overslaan en naar de inhoud gaan

Contracten onderworpen aan de Wet Breyne? Voorzie een prijsherzieningsformule

wet breyne

De verstoring van de materialenmarkt heeft ook gevolgen voor de contracten die worden afgesloten in het kader van de wet Breyne, dat wil zeggen contracten waarbij de aannemer, de promotor of de verkoper die zich ertoe verbindt een gebouw te bouwen, te doen bouwen of te verkopen.

Gezien hun specificiteit moeten deze contracten voldoen aan specifieke vereisten die, indien niet gerespecteerd, de overeenkomst ongeldig kunnen maken. Wat betreft de prijsherziening is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in een variabele prijs te voorzien (ook niet in open boek).

Voorzie dus een prijsherzieningsclausule in de contracten maar wees aandachtig! De Confederatie Bouw bezorgt haar leden daarom een ​​nota met de eisen waaraan moet worden voldaan, met name met betrekking tot de parameters van de herzieningsformule, evenals een modelclausule die in contracten kan worden opgenomen.