Overslaan en naar de inhoud gaan

Conflict in Oekraïne, potentiële gevolgen voor de bouwsector

oekraïne

Afgelopen vrijdag heeft de Oekraïense president Zelensky een algemene mobilisatie uitgevaardigd voor mannen tussen 18 en 60 jaar die zich op het Oekraïense grondgebied bevinden. In België krijgen bepaalde bouwbedrijven te maken met Oekraïense werknemers of onderaannemers die vrijwillig en plots vertrekken.

Door deze vertrekkers zouden vertragingen bij het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen optreden. Als u zich in deze situatie bevindt, dan kunt u aan uw medecontractant een verlenging van uw uitvoeringstermijn vragen, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden. Met vragen kunt u terecht bij marie-lorraine.bareth@confederatiebouw.be.

Dit weekend heeft het Franse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie voorgesteld om de Europese richtlijn betreffende "tijdelijke bescherming" in werking te laten treden; daarin staat een beschermingsregeling en ook een regeling om de ontheemden te spreiden. Als de lidstaten het hierover eens worden, zou een deel van de Oekraïense burgers die vluchten uit hun land in oorlog een verblijfsvergunning kunnen krijgen die geldig is voor minimaal één jaar en die ook het recht geeft om beroepsarbeid te verrichten. Een grote meerderheid van de Europese ministers is voorstander van de activering van een dergelijk mechanisme. Indien echter op Europees niveau geen overeenstemming kan worden bereikt, heeft de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, te kennen gegeven dat hij een soortgelijke regeling voor België wil invoeren. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.