Overslaan en naar de inhoud gaan

Bonusregelingen cao 90/4

bonus

In het kader van cao 90 van de NAR kunnen bedrijven een bonus aan hun werknemers toekennen (niet-recurrent financieel voordeel verbonden aan het halen van vooraf bepaalde collectieve doelstellingen).

Deze bonus krijgt een specifieke behandeling zolang hij niet hoger is dan een bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit bedrag is in 2022 € 3.558 bruto. Deze bonus is onderworpen aan een bijzondere bijdrage van 33% bij de werkgever en aan een bijzondere bijdrage van 13,07% bij de werknemer. Hij is vrijgesteld van belastingen ten belope van € 3.094.
 
Cao 90 is onlangs gewijzigd bij cao 90/4 en er moeten nu nieuwe model-cao's en nieuwe modellen van toetredingsakten worden gebruikt. Deze modellen zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid. De FOD Werkgelegenheid stelt echter dat de oude modellen nog tot eind mei kunnen worden gebruikt. Opgepast! Het feit dat de oude modellen tot eind mei kunnen worden gebruikt, doet niets af aan het feit dat een bonusplan voor het hele jaar 2022 uiterlijk op 30 april moet worden ingediend en dat het mogelijk is documenten elektronisch in te dienen.
 
Een uitvoerig dossier, geactualiseerd met de laatste nieuwigheden, is beschikbaar op onze website.