Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijkomende uren bouw: KB 213 wordt binnenkort gewijzigd

bijkomende uren

Zoals bekend hebben de sociale partners in het kader van het sectoraal akkoord 2019-2020 in september 2019 in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) een unaniem advies uitgebracht waarin zij om wijzigingen van de regeling van de bijkomende uren bouw vroegen.

In zijn plenaire vergadering van 9 december heeft het Parlement het wetsontwerp aangenomen dat de door de sector gewenste wijzigingen aanbrengt in de regeling van de bijkomende uren voor de bouw (KB 213). Ter herinnering, het gaat om de volgende wijzigingen: (a) de beperking van de arbeidsduur per dag wordt opgetrokken tot 9.30 uur in plaats van 9 uur en (b) de periode gedurende welke de werknemer die besloten heeft de gemaakte bijkomende uren te recupereren, wordt opgetrokken tot 12 maanden in plaats van 6.

De wijzigingen in koninklijk besluit nr. 213 treden in werking 10 dagen na de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad. Nog even wachten dus. Bedrijven die van deze veranderingen gebruik willen maken, kunnen echter nu al aangepaste uurregelingen plannen en vervolgens de procedure starten om het arbeidsreglement te wijzigen om deze nieuwe uurregelingen erin op te nemen. Deze kunnen uiteraard pas worden gebruikt wanneer de wijzigingen in werking zijn getreden, maar niets belet dat er nu al stappen worden ondernomen om de wijzigingen zo spoedig mogelijk toe te passen.