Overslaan en naar de inhoud gaan

Berekening prijsherziening: hoe, wat en wanneer?

Close-up hand met pen en cijfertabellen

De lonen, de sociale lasten en de materiaalprijzen zijn elementen die kunnen schommelen (opwaarts of neerwaarts) tussen het ogenblik waarop de aannemer een offerte indient en het tijdstip wanneer de werken worden uitgevoerd.

Om dit probleem aan te pakken, kan een prijsherzieningsformule worden gebruikt. Dit is een formule die de afgesproken prijs indexeert op basis van de kostenontwikkeling van de lonen en materialen van de aannemer voor een betreffende werf.

Dit kan aanleiding geven tot tal van vragen: Hoe stel ik een prijsherzieningsformule op? Hoe kan ik deze formule gebruiken en wanneer is deze formule van toepassing? Welke mogelijkheden heeft een aannemer bij een gebrekkige formule of bij verstoringen op de materialenmarkt?