Overslaan en naar de inhoud gaan

Belangrijke verduidelijking inzake lopende contracten

Tafel met laptop, rekenmachine en facturen

Wet van 4 mei 2023 inzake schulden van consumenten aan ondernemingen

Sedert 1 september 2023 moeten ondernemingen rekening houden met de nieuwe regelgeving inzake onder meer de beperking van een contractuele verwijlsintrest en de forfaitaire vergoeding in geval van laattijdige betaling in hoofde van consumenten.

Concreet betekent het voorgaande in de meeste gevallen een aanpassing van de algemene voorwaarden:

  • Voor contracten afgesloten vanaf 1 september 2023 was het duidelijk welke nieuwe clausule in de algemene voorwaarden dient te worden voorzien.
  • Voor contracten afgesloten voor 1 september 2023 met schulden die vervallen vanaf 1 december 2023 is de nieuwe wet ook van toepassing maar het was echter onduidelijk op welke wijze de bestaande clausules inzake intresten en vergoedingen van dat lopend contract dienden te worden aangepast naar de limieten van de nieuwe wet.