Overslaan en naar de inhoud gaan

Afschaffing van het medisch attest voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid

Close-up dokter met voorschriften

Ommekeer in het standpunt van de FOD Werkgelegenheid

In onze Embuild Flashes van 18 en 21 november bespraken we de wet van 30 oktober 2022 waarmee de verplichting om voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval een medisch attest af te geven, wordt afgeschaft, en dit maximaal drie keer per jaar.

In ons dossier werd er tevens op gewezen dat kmo’s (minder dan 50 werknemers) vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een medisch attest kunnen blijven eisen en dat de werkgever deze afwijking in zijn arbeidsreglement moet opnemen.

We kregen toen te horen dat het arbeidsreglement niet moest worden aangepast als de bepaling er al in stond. Deze analyse van het TSW is ons door het VBO bevestigd en we hebben dit meegedeeld in onze Embuild Flash van 7 december.

De Directie reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid heeft echter dit standpunt in vraag gesteld en het TSW is het daarmee eens.

Daarom moet, zelfs indien een bepaling van dien aard reeds in het arbeidsreglement bestaat, uitdrukkelijk worden bepaald dat de werknemer voor de eerste dag een medisch attest moet voorleggen.

Een modelclausule hiervoor is beschikbaar in ons dossier. De procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet derhalve onverwijld worden gestart.