Overslaan en naar de inhoud gaan

Afschaffing btw-attest 6% voor renovatiewerken: wachten op goedkeuring

btw-attest

We hebben reeds gemeld dat de regering de beslissing nam om, in het kader van administratieve vereenvoudiging, de attesteringsplicht voor de toepassing van 6% btw bij renovatiewerkzaamheden te vervangen door een standaardverklaring op de factuur.

Momenteel is deze hervorming nog niet goedgekeurd maar vorderen de besprekingen in het parlement. Het is nog steeds de bedoeling om de wetswijziging goed te keuren voor het einde van dit jaar. Als de wijziging zou in werking treden vanaf 1 januari 2022 zal een overgangsperiode toegekend worden van 6 maanden. Tot 30 juni 2022 zou het dan nog mogelijk zijn om te werken met het attest. Deze overgangsmaatregel zal de ondernemingen de nodige tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

Uiteraard volgen wij dit dossier van nabij op en houden wij de leden op de hoogte van zodra meer informatie beschikbaar is.