Overslaan en naar de inhoud gaan

10-jarige aansprakelijkheidsverzekering aannemers: indexatie van bedragen inzake minimumdekking en uitgesloten dekking

10-jarige aansprakelijkheid

In een BouwFlash hebben wij er aan herinnerd dat aannemers die belast zijn met of betrokken zijn bij de bouw van de gesloten ruwbouw (water- en winddicht) verplicht zijn hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren en daarvan het bewijs af te geven aan de bouwheer en de architect vooraleer de uitvoering van de werken aan te vatten. Aannemers zijn zich hier niet steeds van bewust, met alle nare gevolgen van dien (verzekeringsproblemen en strafsancties). Blijf dus alert.

Het onderschrijven van dergelijke aansprakelijkheidsverzekering gaat ook gepaard met een minimum te verzekeren bedrag per schadegeval. Voormeld bedrag werd recent geïndexeerd aan de nieuwe ABEX-index: vanaf november 2021 bedraagt het te verzekeren minimumbedrag per schadegeval 699.074,07 € wanneer de waarde van de wederopbouw van het gebouw dit bedrag overstijgt. 

Daarnaast bedraagt het geïndexeerde bedrag van de schade die vanaf november 2021 wordt uitgesloten van de verzekering, 3.495, 37 €. (cfr. onze website) Het voorgaande betekent dat schade onder het bedrag van 3.495,37 € door de aannemer zelf dient te worden hersteld, in zoverre uiteraard een fout wordt aangetoond in het kader van zijn tienjarige aansprakelijkheid.

Bij vragen contacteer uw lokale confederatie of het juridisch departement van de Confederatie.