Overslaan en naar de inhoud gaan

“Btw verlegd”: nieuwe vermelding

Vrouw werkt met rekenmachine

Zoals gemeld in onze Embuild Flash van 29 november 2022 moeten alle facturen die vanaf 1 januari 2023 met medecontractant opgemaakt worden een nieuwe vermelding bevatten. In plaats van “btw verlegd” moet volgende melding aangebracht worden: “Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Wanneer u facturen ontvangt waarop deze nieuwe vermelding niet is aangebracht raden wij u aan een correcte factuur aan uw (onder)aannemer te vragen.