Overslaan en naar de inhoud gaan
Hoe vestig ik mij als aannemer?

Hoe vestig ik mij als aannemer?

Eerst en vooral moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan om je als aannemer te vestigen en jouw bedrijf te starten: 

 • 18 jaar of ouder zijn, de burgerlijke rechten genieten en juridisch handelingsbekwaam zijn.
 • Belg of burger van de Europese Economische Ruimte zijn.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de toekomstige aannemer moeten kiezen of hij/zij/x zijn/haar/hun bedrijf wenst uit te oefenen als natuurlijke persoon of als rechtspersoon. Elk type heeft zijn eigen voor- en nadelen. 

Opgelet: afhankelijk van het gewest waarin je je vestigt, zullen de vestigingsregels al dan niet van toepassing zijn. In Brussel en Wallonië zijn bouwondernemingen immers onderworpen aan de vestigingsregeling. Elke starter daar zal dus het bewijs moeten leveren van een basiskennis bedrijfsbeheer en van beroepsbekwaamheid voor de activiteit die hij/zij/x wenst uit te oefenen indien deze gereglementeerd is. 
Sinds 2019 bestaat er in Vlaanderen geen vestigingswet meer.

Wat zijn de administratieve stappen die je als starter moet ondernemen? 
 • Een zakelijke bankrekening openen.
 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • Identificatie bij de btw.
 • Je aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen (SVZ).
 • Je aansluiten bij een ziekenfonds (grote risico’s en kleine risico’s);
 • en een verzekering sluiten, voor de risico’s die aan de activiteit inherent zijn.
Bij wie moet ik aankloppen om deze stappen te ondernemen?

Als natuurlijke persoon: 

Als natuurlijke persoon kun je rechtstreeks naar een ondernemingsloket (Formalis) gaan om de verschillende administratieve stappen in verband met de start van jouw activiteit te zetten, of je kunt aankloppen bij een partner (boekhouder) die de verschillende administratieve stappen voor jou onderneemt. De partner zal zelf rechtstreeks contact opnemen met het ondernemingsloket om de inschrijving in de KBO te verrichten.

Als rechtspersoon: 

De administratieve stappen verschillen lichtjes en je zult ze stapsgewijs moeten zetten:

 • Eerst zul je naar een notaris moeten gaan om de statuten van je bedrijf op te stellen. 
 • De notaris zal de identificatie bij de KBO verrichten via de publicatie van de statuten door neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank. 
 • Jij zult de inschrijving bij de KBO moeten doen, dat is de belangrijkste stap om jouw activiteit te kunnen uitoefenen. Daarvoor kan je aankloppen bij het ondernemingsloket Formalis of bij jouw partner (boekhouder).
 • De afronding van de inschrijving bestaat er dan in: 
  • Jouw exploitatiezetel(s) (vestigingseenheid/vestigingseenheden) in te schrijven. 
  • Activiteiten in te schrijven. 
  • Gegevens voor de vestigingsregeling in te schrijven indien van toepassing (Wallonië en Brussel).

Let op! De gegevens in de KBO moeten in alle opzichten overeenstemmen met de economische realiteit van het bedrijf, niet alleen bij de inschrijving, maar ook tijdens de hele levensduur. 

Over welke veranderingen hebben we het?
 • Over adresveranderingen (maatschappelijke zetel of exploitatiezetels).
 • Over veranderingen bij de activiteiten.
 • En/of veranderingen bij de personen die een toegang tot beroep bewijzen als je in Brussel of in Wallonië gevestigd bent.

Waarom een beroep doen op ons erkend ondernemingsloket Formalis als starter in de bouw?

 • Het loket zal jou bijstaan bij jouw administratieve stappen: 
  • Inschrijving in de KBO; 
  • Identificatie bij de btw; 
  • Controleren van de specifieke vergunningen, toegang gereglementeerd beroep; 
  • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen; 
  • Advies over en monitoren van de rechten en plichten als zelfstandige.
 • U kunt zes maanden lang gratis beschikken over de dienstverlening van Embuild. 

Een heel praktische gids!

Met al die vragen kan elke bouwstarter terecht bij de dichtstbijzijnde lokale vereniging. 

Neem eerst en vooral de tijd om uw project grondig voor te bereiden. Een goede voorbereiding verhoogt uw slaagkansen! Om u daarbij te helpen heeft de FOD Economie een brochure ontwikkeld die alle belangrijke stappen voor de oprichting van een bedrijf toelicht. "Hoe start ik als zelfstandige".

Voor meer informatie werden andere handboeken, sites of hulpmiddelen ter beschikking gesteld: