Overslaan en naar de inhoud gaan

Embuild tevreden dat alle gebouwen tegen 2050 uitstootvrij moeten zijn

Technicus installeert fotovoltaïsche panelen

Bouwfederatie Embuild schaart zich volledig achter de beslissing van de Europese ministers van Energie vandaag dat nieuwe gebouwen vanaf 2030 uitstootvrij moeten zijn en alle bestaande gebouwen dat moeten zijn vanaf 2050. “Het is een noodzakelijke maatregel om ons woning- en gebouwenpark snel uitstootvrij te maken”, weet Niko Demeester, CEO van Embuild. “Toch moeten zulke maatregelen betaalbaar blijven voor de mensen, vandaar het belang van fiscale incentives als de 6% btw op renovatie en op sloop en heropbouw, van premies voor milieuvriendelijke ingrepen en de nood aan banken die voldoende ontleningscapaciteit voorzien.”

De Europese ministers van Energie bereikten vandaag een akkoord over het uitstootvrij maken van gebouwen: nieuwe gebouwen moeten vanaf 2030 emissie- en koolstofvrij zijn, bestaande gebouwen vanaf 2050. Embuild vindt zich helemaal terug in deze beslissing om onze verouderde woningen en gebouwen snel uitstootvrij te maken. Te meer omdat de technische oplossingen voor handen zijn, denken we maar aan isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en zo meer. Bovendien worden deze investeringen vandaag de dag, gezien de hoge energieprijzen, sneller rendabel.

Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild: “Wel moeten we er te allen prijze voor waken dat investeringen in het uitstootvrij maken van woningen wel betaalbaar blijven voor de mensen. Daarom zijn een lagere btw van 6% op renovatie en sloop en wederopbouw en premies voor milieuvriendelijke investeringen blijvend nodig. Tegelijkertijd moeten banken voldoende ontleningscapaciteit voorzien, ook voor renovatie. Dat kan door de winsten die energiezuinige ingrepen met zich meebrengen al in te calculeren in het bedrag dat ontleend kan worden.”

Tot slot vraagt Embuild ook dat overheden collectieve renovaties van hele wijken moeten ondersteunen. Dat is noodzakelijk om het renovatieritme drastisch te verhogen. Om de Europese milieudoelstellingen te halen tegen 2050 moet het renovatieritme in ons land overigens maal drie à vier worden opgeschroefd, merkt de bouwfederatie nog op.