Overslaan en naar de inhoud gaan

Verstrengde maatregelen om de opflakkering van het coronavirus tegen te gaan

corona

De regering heeft begin deze week een aantal maatregelen genomen om de nieuwe opflakkering van het coronavirus tegen te gaan. Zij treden vandaag in werking. Voor de provincie Antwerpen, waar de besmettingen het hoogst zijn, werden bovendien een aantal extra maatregelen genomen. De maatregelen betreffen in de eerste plaats de sociale contacten en hebben geen rechtstreekse impact op de economische activiteiten van de ondernemingen.

De aanpassingen van het ministerieel besluit zijn dinsdagavond gepubliceerd. Op de tekst van het besluit voor de provincie Antwerpen is het nog wachten (zou in de loop van deze woensdag gepubliceerd worden). De informatie hierna is dan ook onder voorbehoud van eventuele preciseringen in dit besluit.
 
Bouwactiviteiten blijven toegelaten

Het uitvoeren van bouwactiviteiten blijft algemeen toegelaten zonder uitzonderingen, mits het nemen van de passende preventiemaatregelen.

Telewerk is en blijft de norm. Maar als telewerk niet mogelijk is, zoals bij het uitvoeren van bouwwerken, blijven de regels ongewijzigd. Het respecteren van de social distancing is een middelenverbintenis, geen resultaatverbintenis (dus geen verplichte stopzetting als je de social distancing niet op elk moment kan naleven).

We herhalen dat de onderneming passende preventiemaatregelen moet nemen. Deze moeten in de eerste plaats erop gericht zijn om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Als het voor bepaalde activiteiten onmogelijk is om deze afstand te bewaren, dienen andere maatregelen van materiële, technische en/of organisatorische aard (mondmasker, handschoenen, ...) te worden genomen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

We verwijzen in het bijzonder naar het sectorprotocol en de preventiefiches die Constructiv op basis hiervan heeft uitgewerkt.
In de provincie Antwerpen is telewerk verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is, wat bij bouwwerken het geval is. In vergelijking met de rest van het land, verschilt de situatie in de provincie Antwerpen wat dat betreft dus niet.
 
Avondklok in de provincie Antwerpen

In de provincie Antwerpen is een avondklok ingesteld van 23.30u tot 6u. Onder voorbehoud van nadere preciseringen in het provinciebesluit houdt dit geen verbod in om bouwwerken (bijv. wegenwerken) ’s nachts uit te voeren in de situaties waarin dit toegelaten is. Het verdient aanbeveling bij de gemeente waar de werken worden uitgevoerd na te vragen of dit specifiek moet gemeld of aangevraagd worden.

Woon-werkverkeer is toegelaten tussen 23.30u en 6u.
 
Mondmaskerplicht op (drukke) openbare plaatsen

Heel wat lokale overheden hebben in uitvoering van het ministerieel besluit plaatsen afgebakend waar het dragen van een mondmasker verplicht is (winkelstraten, drukbezochte plaatsen, soms volledige stadcentra). Het verdient aanbeveling om steeds de lokale regels te checken.

De mondmaskerplicht op deze openbare plaatsen kent in principe geen uitzonderingen en geldt dus evenzeer bij het uitvoeren van bouwwerken (bijv. werken aan een trottoir terwijl voetgangers passeren). We gaan ervan uit dat het om publiek toegankelijke plaatsen moet gaan en dat op een afgesloten werf waar toegang voor derden verboden is geen mondmaskerplicht geldt, behoudens als preventiemaatregel.

In de provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht een mondmasker te dragen op het publiek domein en op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan gewaarborgd worden. Een werf is geen publiek domein, maar het besluit impliceert wel een mondmaskerplicht op werven waar de social distancing niet kan nageleefd worden, mocht dit nog niet als preventiemaatregel genomen zijn.