Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouw kan activiteiten met minder hinder hervatten of verderzetten op maandag 4 mei

Nr of members

De sociale partners in de bouw hebben vorige week een protocolakkoord gesloten conform de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad afgelopen vrijdagavond heeft overgenomen. Gevolg daarvan: de werkzaamheden in onze sector zullen vanaf maandag 4 mei verdergezet of heropgestart worden met een aantal hinderpalen minder. Wel moeten er een aantal voorwaarden vervuld worden.

Afwijkingen op de social distancing (1,5 meter), de belangrijkste belemmering in de werking van de bouw vandaag de dag, moeten tot een minimum beperkt worden. Indien de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd en de collectieve beschuttingsmaatregelen uitgeput zijn, kan het dragen van een mondmasker een bijkomende maatregel zijn. Indien de sociale afstandsmaatregels niet gerespecteerd kunnen worden in het collectief vervoer, kunnen er afscheidingen voorzien worden tussen verschillende rijen. Let er in dit geval wel op dat het aanbrengen van afscheidingen door professionelen op een correcte manier wordt gedaan, zodat er geen probleem is met de gelijkvormigheid van het voertuig.

Een ander heikel punt op dit moment in onze sector betreffen de werken binnenshuis. Wie strikt het Ministerieel Besluit (MB) volgt, mag effectief die bouwactiviteiten uitvoeren. Het probleem is echter dat de FAQ (veelgestelde vragen) van Binnenlandse Zaken binnenshuis bouwactiviteiten verboden heeft, behalve wanneer het gaat om dringende werken. Bijkomend probleem: de politie sanctioneert op basis van de FAQ.

In het protocol dat vorige week in de bouwsector werd afgesloten staat dat werken binnenshuis terug zouden mogen mits voorafgaandelijk overleg tussen bewoners of gebruikers en uitvoerders en het vermijden van interactie tussen bewoners of gebruikers en uitvoerders. Verder zou er geen sprake mogen zijn tussen de gezamenlijke aanwezigheid van bewoners of gebruikers en uitvoerders, uitgezonderd in grote ruimte. Ook moet de toegang tot de ruimte waarin er gewerkt wordt, vrij zijn en, indien mogelijk voorbehouden aan de uitvoerders en moeten er bijzondere preventiemaatregelen (FFP2 masker of sterkere beveiliging) voorzien worden indien er in de gebouwen waarin er gewerkt wordt personen verblijven die COVID-19-symptomen vertonen. Gezien het hier B2C-activiteiten (dus tussen een onderneming en een consument) betreft, vergt de invoering van deze maatregelen een validatie van de regering en Nationale Veiligheidsraad die we proberen te bekomen. 

Wij zijn ervan bewust dat de door de Nationale Veiligheidsraad aangekondigde maatregelen nog enkele open vragen opwekken die vrij snel een degelijk antwoord zullen moeten krijgen. De Confederatie Bouw zal daar heel aandachtig voor zijn.