Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouw blijft ondanks corona werkzekerheid bieden

Agreement

De coronacrisis heeft geen zware impact op het banenverlies in de bouw. Uit een enquête van de Confederatie Bouw, waar 481 bouwbedrijven aan deelnamen, blijkt dat 66% hun huidige personeelsbestand zal behouden, 8% denkt zelfs aan aanwerven. "De bouw blijft hoe dan ook zoeken naar nieuwe mensen", vat Robert de Muêlenaere samen.

Uit een economische prognose van de Confederatie Bouw blijkt dat de sector er in 2020 met een forse 10% op zal achteruitgaan en dat alleen indien er verbetering is in het derde en vierde kwartaal van dit jaar. Deze klap zal al bij al weinig gevolgen hebben voor de jobs in de bouw in ons land. Twee op de drie respondenten van de enquête voorziet geen wijzigingen in het personeelsbestand, 8% voorziet een toename. Die aantallen zijn gelijkaardig in Vlaanderen (64% geen wijzigingen, 8% toename) en in Wallonië (69% zelfde aantal personeelsleden, 6% toename).

66

Uit een enquête van de Confederatie Bouw blijkt dat 66% van de bouwbedrijven hun huidig personeelsbestand zal behouden, 8% denkt zelfs aan te werven

"Gezien de mokerslag die onze sector te verduren kreeg tussen midden maart en begin mei, blijft de impact op het banenverlies beperkt", zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. "Tot net voor de coronacrisis waren de orderboeken van de bouwondernemingen zeer goed gevuld, gemiddeld zo'n 6 maanden. Op goed 1 maand tijd daalde het aantal nog uit te voeren werken zeer sterk bij 70% van de ondernemingen. Daarom was die heropstart op 4 mei zo belangrijk voor onze sector en haar personeel."

"Op 1 maand tijd, tussen maart en april 2020, is het aantal werkzoekende bouwvakkers en bouwtechnici met 10% toegenomen"

Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw: "Op 1 maand tijd, tussen maart en april 2020, is het aantal werkzoekende bouwvakkers en bouwtechnici met 10% toegenomen. Die extra werkzoekenden mogen geen langdurige werkzoekenden worden. Net daarom is een snelle relance noodzakelijk."

De bouw kijkt ook naar zichzelf om meer mensen warm te maken voor een job in de sector. Zo moet duidelijk worden aangetoond dat de bouw een sector is die stevig aan het digitaliseren en industrialiseren is. Baksteen en beton behoren uiteraard nog steeds tot onze werkinstrumenten, maar evenzeer drones en 3D-printers. Daarnaast moet ook de diversiteit van de sector in beeld gebracht worden. Niet alleen qua activiteit, ook qua grootte. De bouw biedt potentiële werkkrachten de keuze om te werken in kleine, middelgrote, grote en internationaal actieve bedrijven.