Overslaan en naar de inhoud gaan

asbestverwijdering basisopleidingen (32u)

Programma

De inhoud van deze opleiding is wettelijk bepaald:

 • Wetgeving en verantwoordelijkheden
 • Eigenschappen van asbest en gezondheidsrisico’s bij blootstelling
  • Soorten producten die asbest kunnen bevatten
  • Handelingen die tot blootstelling leiden
  • Verwijdering van afvalstoffen
 • Veilige werkmethoden en meettechnieken
  • Gezondheidstoezicht
  • Preventie, PBM’s en risicobeoordeling
  • Eerste hulp, nood- en ontsmettingsprocedures
 • Reglementering en technieken inzake sloop en verwijdering van asbest
 • Specifieke regels en technieken
  • Voor het gebruik van PBM’s, nood- en ontsmettingsprocedures bij sloop- en verwijderingswerkzaamheden
  • Voor de behandeling en de verwijdering van asbestafval

Minimum de helft van de opleidingsuren worden besteed aan het uitvoeren van praktische uitvoeringstechnieken.
 

 

Data

11/12/2023 07:15 - 15:45
Geel
12/12/2023 07:15 - 15:45
Geel
13/12/2023 07:15 - 15:45
Geel
14/12/2023 07:15 - 15:45
Geel

Vereisten

De deelnemer dient het Nederlands machtig te zijn in verband met de Nederlandstalige meerkeuzevragen test.

 
Mee te brengen door de deelnemer: een opgeladen smartphone in verband met asbestcampagne en persoonlijk masker (facefit test). Het persoonlijk masker dient een uniek nummer te bezitten om identificatie mogelijk te maken. De kandidaat mag geen baard bezitten om aan face-fit test te kunnen deelnemen (persoonlijk masker) en dient dagdagelijks gladgeschoren te zijn.
 
Het persoonlijk masker zal pas getest worden indien het masker in een goed onderhouden en hygiënische staat is!
 
Er wordt per deelnemer een persoonlijk deelnamebewijs opgemaakt, een certificaat van Constructiv en een Face-fit. De geldigheidsduur is 1 jaar.
 
Tecno Bouw voorziet een syllabus per deelnemer.
 
De deelnemer is meerderjarig (18+).

Doelpubliek

Artikel VI 3-68 van de codex over het welzijn op het werk bepaalt: voor werknemers belast met het slopen of verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen, bedraagt de basisopleiding ten minste 32 uur en de jaarlijkse bijscholing tenminste 8 uur.

Tecno Bouw VZW organiseert, als kenniscentrum asbest, deze verplichte opleiding voor asbestverwijderaars, zoals bepaald in de codex over het welzijn op het werk.

Na het volgen van de 32 uur basisopleiding mogen uw medewerkers asbestverwijderingswerken uitvoeren volgens de methode van de hermetische zone en de couveusezak.

Jaarlijks dienen uw medewerkers de 8 uren herhalingsopleiding te volgen. Deze opleiding is verschillend voor arbeiders en werfleiders.

Prijs

Door in te schrijven voor deze opleiding gaat u akkoord  met de opleidings – en betalingsvoorwaarden van de Embuild Provincie Antwerpen.

U ontvangt een digitale factuur voor deze opleiding via facta@confederatiebouw.be op het  e-mail adres dat u hebt opgegeven bij de inschrijving. Betaalherinneringen gebeuren steeds per gewone post.

Indien u op de factuur bijkomende gegevens (ordernummer, bestelbon …) opgenomen wenst te zien dan vermeldt u dat uitdrukkelijk bij de inschrijving. Er wordt geen nieuwe factuur opgemaakt om gegevens toe te voegen die ons na inschrijving zijn medegedeeld.

Een annulering kan enkel gebeuren per aangetekend schrijven. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel. Ongeacht de reden van annulering worden volgende annuleringskosten aangerekend:

 • Annulering meer dan 15 kalenderdagen voor aanvang opleiding: kosteloos
 • Annulering tussen 15 en 7 kalenderdagen voor aanvang opleiding: 50 %
 • Annulering minder dan 7 kalenderdagen voor aanvang opleiding of no-show: het inschrijvingsgeld blijft volledig verschuldigd.

De CBPA behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of om een andere reden die voortvloeit uit overmacht, zoals de niet-beschikbaarheid van de docent buiten zijn wil om. In dat geval zal de cursus op een latere datum plaatsvinden zonder wijziging van de verbintenissen die de beide partijen reeds hebben aangegaan.

Algemene voorwaarden: https://www.tecnobouw.be/algemene-voorwaarden/

Partners / Subsidiemogelijkheden

 • Constructiv
 • KMO-Portefeuille

Inschrijven

Praktische informatie

Startdatum: 11/12/2023

Kleinhoefstraat 6
2440 Geel
België

Techniek
Prijs leden:
€810
Prijs niet-leden:
€898
16 Vrije plaatsen
Winteropleiding
Uiterste datum inschrijving
Inschrijven

Meer informatie

Organisator:
Embuild Antwerpen
Ondernemingsnummer:  0627844475
DVO-nummer:  DV.O217121
Opleidingsverantwoordelijke:
Lie Van Opstal
werknemer