Aller au contenu principal

VCA base Roumain - VCA basis Roemeens_HUBB

Description

Sécurité de base VCA - Roumain

De plus en plus d'entreprises demandent que les contractants qui leur proposent leurs services soient certifiés VCA. Le VCA est un système de protection dont l'acronyme signifie en néerlandais Veiligheid (Sécurité) Checklist Aannemers (Entrepreneurs) et démontre qu'une entreprise et ses collaborateurs accordent une attention particulière à la prévention. Cette formation axée sur la pratique vous donnera un aperçu des consignes de sécurité les plus importantes d'application sur un chantier. Les tâches et les responsabilités de l'employé, de l'employeur et des tiers sont précisées.


Tant la formation que l'examen sont prévus en roumain.


VCA Basisbeveiligheid - Roemeens

Steeds meer bedrijven eisen dat aannemers die hun diensten aanbieden VCA-gecertificeerd zijn. De VCA is een beveiligingssysteem waarvan de afkorting staat voor Veiligheid Checklist Aannemers en laat zien dat een bedrijf en zijn medewerkers bijzondere aandacht besteden aan preventie. Deze praktijkgerichte opleiding geeft u een overzicht van de belangrijkste veiligheidsinstructies voor toepassing op een bouwplaats. De taken en verantwoordelijkheden van de werknemer, de werkgever en derden zijn gespecificeerd.


Zowel de training als het examen worden in het Roemeens gegeven.

Programme

 • Règlementation et lois
 • Risques et accidents
 • Permis de travail
 • Produits dangereux, incendies, explosions, espaces confinés
 • Outils et machines
 • Soulever, porter et soulever des charges, trébucher, glisser et tomber, travailler en hauteur
 • Electricité et sécurité
 • Équipements de protection individuelle (EPI)
 • Signalisation0020
 • Examen


Examen :

Un examen agrée aura lieu après la formation. Si vous avez réussi (au moins obtenir 65%), vous recevrez une attestation VCA, valable 10 ans.

Contactez nous à l’avance si vous désirez un examen lu à haute voix.


 • Regelgeving en wetten
 • Risico's en ongevallen
 • Werkvergunning
 • Gevaarlijke stoffen, branden, explosies, besloten ruimten
 • Gereedschappen en machines
 • Tillen, dragen en tillen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte
 • Elektriciteit en beveiliging
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Signalering0020
 • examen


examen:

Na de training vindt een goedgekeurd examen plaats. Als je geslaagd bent (minimaal 65%), ontvang je een VCA-certificaat dat 10 jaar geldig is.

Neem vooraf contact met ons op als je een voorleesexamen wilt.

Dates

08/12/2022 08:30 - 16:30
Bruxelles
Examen
08/12/2022 16:30 - 17:30
Bruxelles

Public-cible

 • Tous les collaborateurs employés pendant plus de 3 mois par une entreprise certifiée VCA doivent posséder un diplôme VCA valide.
 • Les employés des sous-traitants qui sont employés par une entreprise certifiée VCA dans l’industrie pétrochimique.

 • Alle medewerkers langer dan 3 maanden in dienst en tewerkgesteld bij een VCA gecertificeerde firma moeten beschikken over een geldig VCA-attest.
 • Medewerkers van onderaannemers die tewerkgesteld zijn bij een VCA gecertificeerde firma binnen de petrochemie.

Prix

Intervention de CONSTRUCTIV pour les ouvriers de la CP 124.

 

Le coût de la formation (coût de l'examen non inclus) est gratuit pour les employé(e)s CP 200 grâce à l'intervention du Cefora. Attention! Bien que cette formation soit gratuite pour la CP 200 via Cefora, nos conditions générales d'annulation s'appliquent néanmoins. En cas d'annulation tardive ou d’absence, le coût de la formation restera dû. Si vous déclarez lors de l'inscription que vous êtes employé(e) de la CP 200 et que nous ne recevons pas l'approbation du Cefora, le  coût d'inscription sera dû.
 


Tussenkomst van CONSTRCUTIV voor PC124, arbeiders in de bouw

 

De opleidingskost (examenkost niet inbegrepen) is gratis voor bedienden PC200 dankzij de tussenkomst van Cevora. 
Opgelet! Hoewel deze opleiding gratis is voor bedienden PC 200 via Cevora, gelden niettemin toch onze algemene annulatievoorwaarden. Bij een laattijdige annulatie of no-show wordt dus de gedeeltelijke of volledige opleidingskost aangerekend. Indien u bij de inschrijving vermeldt bediende PC 200 te zijn en we hiervoor geen goedkeuring krijgen van Cevora zal het volledig inschrijvingsgeld verschuldigd zijn. 
 

 

Membre

Non-membre

Prix de la formation

€ 275

€ 295

Examen employés CP200

€ 115

€ 125

Supplément examen lu

€ 48

€ 65

Supplément langue étrangère 1

EN, HU, LT, PO, PT, RO, RU, ES, TR

€ 40

€ 65

Supplément langue étrangère 2

Arabe, Bulgare, grec, croate, italien et slovaque

€ 55

€ 70

Auto-apprentissage (manuel compris)

€ 99

€ 125

Partenaires / Possibilités de subsides

 • Cevora
 • Constructiv

S'inscrire

Informations pratiques

Date de début: 08/12/2022

Avenue des Arts 20
BE-1000 Bruxelles
Belgique

Sécurité
Prix pour les membres:
€315
Prix pour les non-membres:
€335
19 places libres
Entraînement d'hiver
Date limite d'inscription
S'inscrire

Plus d'informations

Organisateur:
Embuild Brussel Vlaams-Brabant

Numéro d'entreprise:  0406479092

Responsable de formations:
Edouard Van Dongen-Vogels
Accountmanager Build CircularBrussels

Cours liés